+48 32 453 03 14  info@e-composites.eu

Informacje ogólne

Słup energetyczny serwisowy ma zastosowanie podczas modernizacji linii. Stosuje się go „słup za słup”. Ogromną zaletą tych słupów jest to, że mogą być zmagazynowane w każdym rejonie energetycznym. Gdy miejsce mają wyłomy, bez zastosowania specjalistycznego sprzętu, tymczasowo można przywrócić zasilanie. Może to zrobić załoga pogotowia energetycznego.


OPCJA – ENERGETYCZNY SŁUP SERWISOWY 2-SEGMENTOWY


Schemat bypassu jako metody doraźnej podczas modernizacji przynoszącej wymierne korzyści dla operatora linii nN


SŁUP ENERGETYCZNY SERWISOWY Z ODCIĄGIEM – FUNKCYJNY NA PODSTAWIE


Więcej

SŁUP ENERGETYCZNY SERWISOWY


Kolejność stawiania słupa serwisowego:

  1. Wspornik położyć na gruncie i wypoziomować go wybierając pod nim grunt do uzyskania maksymalnego styku z gruntem (nie podsypywać);
  2. Na podstawę położyć jedną warstwę płyt ustojowych;
  3. Do podstawy przykręcić śruby nośne i blachę wg rysunku nr 1;
  4. Zmontować słup serwisowy w całość wciskając w otwór zawleczkę fi 8 blokującą w połowie oba segmenty i połączyć słup z blachą dolną wspornika za pomocą sworzenia zawiasowego;
  5. Postawić słup serwisowy do pionu, ustawiając pion za pomocą nakrętek na śrubach nośnych;
  6. Zablokować połączenie śrubowe dokręcając nakrętki momentem obrotowym wg rysunku;
  7. Ułożyć pozostałe 5 warstw płyt ustojowych na podstawie nośnej.

UWAGA! Słup energetyczny serwisowy będzie mógł przenieść obciążenie przyjętym momentem gnącym przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Wytrzymałość gruntu pod ustojem będzie równa lub większa od 31,8kN/m2
  2. Ustój obciążony będzie sześcioma warstwami płyt ustojowych, każda o wymiarze 600x850x60mm
  3. Wymiary zewnętrzne podstawy ustoju wynosić będą 1530x1530mm

RZUT PODSTAWY SŁUPA


Niedopuszczalna jest korekta polegająca na zdejmowaniu lub dokładaniu płyt.

Jesteśmy spółką zależną firmy Alumast S.A.